Bonnier Fakta, 2023-01-24

Foto: Caroline Andersson Renaud

Hjärnforskaren Hedvig Söderlund aktuell med bok om demens

Hedvig Söderlund är professor i psykologi och har studerat minnet och hjärnan i över 20 år. I När hjärnan sviker – om livet med demens berättar hon om en av vår tids stora folksjukdomar, demens. Hon delar hon med sig av sin expertkunskap men också egna erfarenheter som anhörig.

Foto: Caroline Andersson Renaud

Boken belyser Alzheimers sjukdom och andra vanliga demenssjukdomar, ger exempel på tecken att vara uppmärksam på, vad du bör göra om du misstänker att du själv eller någon annan är på väg att drabbas, hur en demensutredning går till, vad som händer i hjärnan vid demenssjukdom, utvecklingsförlopp och vilka behandlingar som finns.

Hedvig Söderlund:

– Jag har forskat om hjärnan, minne och åldrande i tjugo års tid. Men det var först när min pappa utvecklade demens som jag insåg att det behövs en lättbegriplig bok som förklarar vad demens faktiskt är, vilka signaler man bör uppmärksamma och ta på allvar, hur en demensutredning går till, vad som händer i hjärnan, vad det eventuellt finns för behandling och hur det är att vara anhörig till någon med demenssjukdom. I nuläget finns det inte någon sådan bok. Jag vill även visa för andra i samma sits att de inte är ensamma, erbjuda tröst och stöd, och ge förslag på hur man kan umgås med sin närstående på ett meningsfullt och givande sätt, trots att saker nu inte är som de en gång var.

Boken är skriven med stort hjärta och guidar i det virrvarr av känslor som är vanliga när någon drabbas.

Boken är upplagd enligt följande kapitel:

  1. Vad är demens?
  2. Tidiga tecken på demenssjukdom
  3. Att utreda demens
  4. De olika demenssjukdomarna
  5. Behandling av demens
  6. Risk- och friskfaktorer
  7. Att vara anhörig
  8. Avslutning – tankar om demenssjukdom

När hjärnan sviker – om livet med demens kommer ut den 9 mars.

Bokomslag och författarbilder finns att ladda ner här.

Om författaren

Hedvig Söderlund är professor i psykologi och har varit verksam vid Uppsala universitet där hon drev Uppsala Memory Lab fram till hösten 2019. Numera är Hedvig Söderlund adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Hon har ägnat över tjugo år åt att forska om människans minne och hur det är organiserat i hjärnan. Hedvig har handlett ett stort antal studenter och doktorander och publicerat många vetenskapliga artiklar. Driven av sin stora nyfikenhet har hon undersökt hur minnet påverkas av bland annat åldrande, alkohol och depression och har även studerat könsskillnader. Hon har särskilt intresserat sig för den hjärnregion som är central för personligt upplevda händelser – en sjöhästliknande struktur som på grund av sitt utseende kallas hippocampus.

Under årens lopp har hon bott utomlands i många år och studerat och forskat i Paris och i Toronto, Kanada. Numera är hon bosatt i Stockholm.