Hedvig Söderlund

Hedvig Söderlund är professor i psykologi och har varit verksam vid Uppsala universitet där hon drev Uppsala Memory Lab fram till hösten 2019. Numera är Hedvig Söderlund adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Hon har ägnat närmare tjugo år åt att forska om människans minne och hur det är organiserat i hjärnan. Hedvig har handlett ett stort antal studenter och doktorander och publicerat många vetenskapliga artiklar. Driven av sin stora nyfikenhet har hon undersökt hur minnet påverkas av bland annat åldrande, alkohol och depression och har även studerat könsskillnader. Hon har särskilt intresserat sig för den hjärnregion som är central för personligt upplevda händelser – en sjöhästliknande struktur som på grund av sitt utseende kallas hippocampus. Under årens lopp har hon bott utomlands i många år och studerat och forskat i Paris och i Toronto, Kanada. Numera är hon bosatt i Stockholm.

Utgivning

Nyheter om författaren

Hedvig Söderlund Foto: Caroline Andersson Renaud

Hedvig Söderlund

Hedvig Söderlund är professor i psykologi och har varit verksam vid Uppsala universitet där hon drev Uppsala Memory Lab fram till hösten 2019. Numera är Hedvig Söderlund adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Hon har ägnat närmare tjugo år åt att forska om människans minne och hur det är organiserat i hjärnan. Hedvig har handlett ett stort antal studenter och doktorander och publicerat många vetenskapliga artiklar. Driven av sin stora nyfikenhet har hon undersökt hur minnet påverkas av bland annat åldrande, alkohol och depression och har även studerat könsskillnader. Hon har särskilt intresserat sig för den hjärnregion som är central för personligt upplevda händelser – en sjöhästliknande struktur som på grund av sitt utseende kallas hippocampus. Under årens lopp har hon bott utomlands i många år och studerat och forskat i Paris och i Toronto, Kanada. Numera är hon bosatt i Stockholm.

Ladda ner foton