Bonnier Fakta, 2021-02-15

Foto: Caroline Andersson Renaud

Hjärnforskaren Hedvig Söderlund släpper bok om utmattningssyndrom

Professor Hedvig Söderlund bokdebuterar med Den utbrända hjärnforskaren – Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning som kommer ut den 8 mars. Här får vi veta mer om vad utmattningssyndrom är, vilka som drabbas, vad som händer i hjärnan och inte minst hennes egen historia av utmattning. Det är ingen slump att boken kommer ut på Internationella kvinnodagen. I boken söker hon svar på varför så mycket fler kvinnor än män drabbas – och varför det talas om prestationsprinsessor men inte om prestationsprinsar.

När Hedvig Söderlund blev befordrad till professor i psykologi var hon sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Hon hade, på både nationell och internationell nivå, framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes egen hjärna.

I Den utbrända hjärnforskaren tar Hedvig Söderlund oss med på en undersökande resa om utmattningssydrom. Hon går igenom aktuell forskning och statistik och delar med sig av personliga erfarenheter samtidigt som hon synliggör dolda strukturer som håller oss fångna i förlegade beteendemönster.

Hedvig Söderlund:

– I boken går jag igenom vad som händer med en människa vid utmattning och hur hjärnan påverkas. Jag har saknat en bok som vidgar perspektivet och undersöker hur utmattningssyndrom kan förstås ur ett samhällsperspektiv, och vilka förändringar som behöver äga rum. Vi måste få ett stopp på den lavinartade ökningen av personer som drabbas av denna folksjukdom.

Ur boken:

Första gången när jag uppsökte vården på grund av stress och läkaren bad mig berätta lite om min tillvaro, började jag storgråta. Då yttrade han helt kategoriskt att jag borde fundera på att byta jobb. Jag minns fortfarande ögonblicket i minsta detalj, för det var något av det dummaste jag hade hört! Jag älskar forskning och jag älskar hjärnan. Jag har dessutom ägnat tjugosex år åt att studera och arbeta för att komma dit där jag är idag. Skulle jag lägga allt det på hyllan? Aldrig!

Under behandlingen på Stressmottagningen var vi åtta kvinnor i min grupp, inga män, och när jag läst om utmattningssyndrom i media, har jag slagits av att det verkar vara så många fler kvinnor än män som drabbas. Stämmer det här? Och i så fall, varför är det så

En genomgående tanke med den här boken är att det behövs strukturella förändringar i vårt samhälle för att komma åt den lavinartade ökningen av sjukskrivningar för utmattningssyndrom. Det är inte ett individuellt problem, det är ett samhällsproblem. På Regeringskansliets hemsida nämns sex områden där regeringen år 2020 satsat pengar för att göra Sverige mer jämställt: makt och inflytande, ekonomi, utbildning, det obetalda hem- och omsorgsarbetet, hälsa och mäns våld mot kvinnor. Att satsa pengar på dessa områden är naturligtvis bra, men i slutändan är det handlingar som har betydelse ... jag vet inte hur många jämställdhetsplaner jag sett som bara varit spel för gallerierna – och givit folk något att ställa kaffekoppen på under möten. Min stora förhoppning är att arbetsplatser framöver faktiskt tar jämställdhet på allvar ... Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.”

Om Hedvig Söderlund

Foto: Caroline Andersson Renaud

Hedvig Söderlund är professor i psykologi och har varit verksam vid Uppsala universitet där hon drev Uppsala Memory Lab fram till hösten 2019. Hon har ägnat närmare tjugo år åt att forska om människans minne och hur det är organiserat i hjärnan. Hon har undersökt hur minnet påverkas av bland annat åldrande, alkohol och depression och har även studerat könsskillnader. Hon har särskilt intresserat sig för den hjärnregion som är central för personligt upplevda händelser – en sjöhästliknande struktur som på grund av sitt utseende kallas hippocampus.

Den utbrända hjärnforskaren – Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning kommer ut den 8 mars. Boken kommer också ut som ljudbok samma dag, uppläst av Hedvig Söderlund själv..

För recensionsexemplar, bilder eller mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, Presskontakt • 0733 33 8840 • magdalena@highlandpr.se