Bonnier Fakta, 2019-02-25

Kommentar angående Bonnier Faktas utgivning

Med anledning av den diskussion som förs i media kring populärvetenskaplig utgivning, och specifikt  Soki Chois bok Kimchi och Kombucha – den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna påverkar din hjärna, vill vi på Bonnier Fakta kort ge en kommentar.

Ett av målen med Bonnier Faktas populärvetenskapliga utgivning är att bidra till folkhälsan. Vi är övertygade om att det finns ett intresse bland människor att ta del av pågående forskning inom olika områden och vi ser vår roll i att hjälpa våra författare förmedla detta på ett lättillgängligt sätt till läsarna.

När författare vars böcker vi ger ut refererar till vetenskapliga studier förväntar vi oss att de klargör om det finns starka samband eller om det handlar om att forskningen pekar åt ett visst håll. Och självfallet ska det tydligt framgå när det handlar om författarens egna reflektioner. Dessutom uppmanar vi till en tydlig referenslista där intresserade kan fördjupa sig vidare. Detta anser vi till exempel att Soki Choi uppfyller i boken Kimchi och Kombucha – den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna påverkar din hjärna.

Soki Chois mål med den här boken är att förmedla ny forskning till människor som proaktivt vill ta ansvar för sin egen hälsa. Hon ger i boken inga medicinska råd och hon uppmuntrar ingen att sluta med ordinerade mediciner. Om detta behöver förtydligas på något sätt kommer vi att göra det vid en eventuellt tilltryck av boken.

Mer information om Soki Choi och varför hon valt att skriva boken finner du här..