Bonnier Fakta, 2024-02-18

Foto: Helén Pe

Ny bok med recept som kan öka skyddet mot cancer

Den senaste forskningen från Världscancerfonden visar att 30–50 procent av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas, med hjälp av rätt mat och en hälsosam livsstil. Anna Ottosson är legitimerad dietist med över 25 år i yrket. Nu har hon skrivit boken Kraften i maten för dem som vill veta mer om de senaste rönen, fylld med tips och konkreta verktyg.

Maten är ett viktigt verktyg i kampen mot cancer, det vet vi idag genom tung forskning. Vissa faktorer i maten vi äter kan öka risken för cancer, medan andra minskar risken.

– När det gäller utveckling av cancervården finns det mycket kvar att göra vad gäller prevention. Det är viktigt att engagera och inspirera människor till levnadsvanor som kan öka skyddet mot cancer och kroniska sjukdomar. Den här boken är ett bra exempel på det, säger Hans Hägglund, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Uppsala universitet med bakgrund som Nationell Cancersamordnare 2019-2022.

När Anna Ottosson var fyra år besökte hon sin mamma under en cancerbehandling på sjukhuset. Mammans cancer har följt med henne under stora delar av hennes barndom men idag är hennes mamma frisk. Under arbetet med boken drabbades även Annas pappa av sjukdomen och i januari 2023 dog han av cancern. Det gjorde arbetet med boken extra tufft men också extra angeläget.

Anna Ottosson:

Foto: Helén Pe

– Varje år får nästan 70 000 svenskar ett cancerbesked och jag har många i min närhet som har drabbats och några som inte längre finns med oss. Världscancerfonden och WHO visar med sin forskning att 30–50 procent av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas med hjälp av rätt mat och en hälsosam livsstil. Det är en väldigt hög siffra, som i min mening förtjänar mer uppmärksamhet än den hittills fått. Tänk dig att man skulle ta fram ett läkemedel som lovade samma resultat, det skulle garanterat toppa nyhetssändningarna. Jag har skrivit boken med ett enda syfte, att göra skillnad och bidra till att färre människor drabbas.

I Kraften i maten utgår Anna Ottoson från den senaste forskningen och de 10 konkreta mat- och livsstilsråd som Världscancerfonden har kommit fram till ökar skyddet mot cancer. Boken är för dem som vill veta mer om de allra senaste rönen kring mat och cancer. Men allra mest är den en inspirationskälla, fylld med tips och konkreta verktyg som kan stärka hälsan, med hjälp av maten.

Om Anna Ottosson

Anna Ottosson är en av Sveriges ledande dietister och en välkänd röst från TV, radio och tidningar. Hon är legitimerad dietist med över 25 år i yrket, varav de tretton senaste nästan helt har ägnats åt sambandet mellan mat och cancer. Hon har grundat cancerrehabititeringsprogrammet ”Foodpower cancerrehab” som sedan tretton år tillbaka är en del av Cancerrehabfondens program som hjälper människor tillbaka till livet efter avslutad cancerbehandling. Kraften i maten är Annas fjärde bok.