Bonnier Fakta, 2018-10-31

Foto: Stefan Tell

Överviktsforskaren Erik Hemmingsson – uppmanar oss att sluta banta

Över 50 procent av Sveriges befolkning är överviktiga, samtidigt som utseendefixeringen är större än någonsin. Nu kommer Erik Hemmingsson, en av Sveriges främsta överviktsforskare, med boken Slutbantat där han berättar varför bantning inte fungerar och att det är helt andra anledningar än dålig karaktär som är orsaken till övervikt.

Vissa har extremt lätt för att gå upp i vikt medan andra kan äta nästan vad som helst utan att gå upp ett gram. Vår inneboende biologi spelar en väldigt stor roll här, speciellt tillsammans tidiga uppväxtförhållanden, t ex utmanande familjeförhållanden, stress och svåra livhändelser. Den typen av livshändelser gör vissa mer såbara för viktökning, t ex genom att påverka vad vi äter, hur vi äter och inte minst varför vi äter, samt hur kroppen lagrar energi.

I Slutbantat berättar Hemmingsson hur kroppen och ämnesomsättningen fungerar och varför bantning och kaloriräkning är dömt att misslyckas. Äter du för lite drar kroppen ner förbränning-en på sparlåga, och ökar dessutom hungersignalerna. Stenålderskroppen vill att vi lagrar energi när vi kan. Lösningen är verkligen inte så enkel som att äta mindre och springa mer, menar Erik Hemmingsson. Det finns betydligt bättre och inte minst roligare vägar framåt för den som vill:

– Nyckeln till din egna goda hälsa finns inom dig. När det gäller övervikt behöver du alltså först ta reda på hur det blev så för dig, därefter se vilka strategier du ska ta till för att bli av med den. Om du vill leva ett liv där vikten inte har kontroll över dig, utan att du i stället har kontroll över vikten, är det centralt att du förstår all den komplexitet som styr hur mycket du väger. Det finns många olika sätt att bli överviktig på, och det är betydligt mer komplicerat än bara maten du äter och hur mycket du rör på dig, säger Erik Hemmingsson.

Erik Hemmingsson anser att stigmatiseringen kring överviktiga i samhället är stor och att detta måste förändras. Vi behöver sluta skylla på individers karaktärer och istället ha en debatt om drivkraf-terna på samhällsnivå, t ex matindustrin, som tillåts tjäna pengar på ultraprocessad skräpmat som gör oss överviktiga.

Boken är indelad i följande kapitel:

  • Varför bantning inte fungerar, och kroppens försvar mot en lägre vikt
  • Det finns olika typer av övervikt
  • Hur kroppen reglerar vad vi väger
  • Vad som orsakar övervikt
  • Vikten av att lyssna på din kropp – den pratar med dig
  • Det sociala trycket – bantningens grogrund
  • Stenålderskroppen möter ultraprocessad skräpmat
  • Vikten – hur hittar du en bra väg framåt?
  • Avslutningsord riktade till matindustrin och till våra beslutsfattare – och till läsaren.

Boken Slutbantat kommer ut den 27 december.

Ladda ner omslag.

Erik Hemmingsson är en av Sveriges främsta överviktsforskare och boken grundar sig på över 20 års forskning på övervikt. Erik Hemmingsson är fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, med. dr i överviktsforskning och beteendeförändring, och docent i överviktsrelaterad forskning (metabol-ism). Han är verksam som forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

Är du journalist och intresserad av recex av vår utgivning är du välkommen att anmäla dig till vår presstjänst.

För recensionsexemplar, bilder eller mer information om Slutbantat, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, Presskontakt, Bonnier Fakta, tel: 0733 338840 eller e-post: magdalena@highlandpr.se

Bonnier Fakta är Sveriges ledande fackboksförlag. Vi ger ut illustrerade fackböcker för inspiration och fakta. Till våra viktigaste ämnen hör mat, hälsa och träning, föräldraskap samt mode och skönhet. Hos oss finner du både kända svenska och utländska upphovspersoner.