Bonnier Fakta, 2021-11-15

Foto: Caroline Andersson Renaud

Psykologen Katarina Blom aktuell med bok om hur relationer påverkar vår hälsa, lycka och motståndskraft

Kost, träning och sömn har länge varit grunden för god hälsa, men allt fler studier pekar på att goda sociala relationer kan vara avgörande både för att vi ska må bra och leva länge. I boken Tillsammans-effekten får vi en inblick i människans evolution och en djupare förståelse för vår sociala hjärna. Den här boken visar hur du steg för steg skapar bättre relationer, och därigenom ett starkare välmående.

Katarina Blom:

– Vi behöver uppgradera våra kunskaper så att vi inte bara har koll på byggstenarna för vår fysiska hälsa, utan även den mentala. Idag vet vi att människor som har goda sociala relationer i sina liv, till familj, till vänner eller befinner sig i andra sociala sammanhang mår bättre, faktiskt både fysiskt och mentalt. Det gör att vi känner oss lyckligare, vi lever längre och goda relationer kan till och med fungera som en krockkudde vid stark stress. Med Tillsammans-effekten hoppas jag bidra till smartare val kring vår hälsa och vårt välbefinnande.

Visste du till exempel att vi kan löpa större risk att bli förkylda när vi är i en konflikt med någon? Eller att en otrevlig kommentar på jobbet kan sänka vår prestationsförmåga med 50%? Som motsats till detta kan vi bli lyckligare av att samtala mer med grannen än av ett lönelyft på 40 000 kronor. Och bland livsstilsfaktorer som påverkar vår fysiska hälsa – som rökning, motion och alkohol ligger relationer i topp. Det ärsociala relationer som har störst chans att hjälpa oss leva friskare och längre liv. En annan studie visar att vår livslängd påverkas mer utifrån hur goda relationer vi har omkring oss som 50-åringar, än vilket kolesterolvärde vi hade under samma period.

Under pandemin har alla upplevt social isolering i olika grad. I boken kan vi läsa om hur relationer är förmänniskor vad vatten är för fiskar, och vi märker det först när det är borta.

Katarina Blom:

– Det här märks särskilt bland äldre. Om relationen var en aktie så stiger den i värde ju äldre vi blir. Och samtidigt är relationer ett grundläggande behov från dagen vi föds, helt i nivå med vårt behov av mat och vatten för att överleva.

Relationer ett biologiskt behov

Vi uppdaterar oss ständigt kring nya hälsoråd som går hand i hand med kroppens evolution. Stenålderskost, att träna sig stark utan vikter och förstå sin egen dygnsrytm för bättre sömn. Vi lär oss hantera stress med yoga och meditation. Men att ta in hur hjärnan fungerar relationellt och vilka vi är som sociala varelser har ekat tomt bland råden. Detta trots att goda relationer är en av de mest effektiva hälsoinvesteringarna vi kan göra. Evolutionärt har relationer varit något av det viktigaste för människans överlevnad, för att skaffa barn, mat och trygghet. Därför har vår hjärna vikt en betydande del av sin kapacitet till att förstå sig på just sociala relationer.

Foto: Caroline Andersson Renaud

Katarina Blom:

– Vi behöver lämna bilden av att lycka och hälsa är en fråga om individens självförverkligande, när forskning gång på gång visar kraften i goda relationer för hur tillfreds vi är med livet och vår hälsa.

Det här gör att även en liten social insättning kan ge stor utdelning för hälsan och välmåendet. Idag vet vi att nära relationer, så kallade tjocka band, till och med kan förlänga livet för oss med flera år. Men intressant nog har man sett att samma sak gäller för de mer ytliga men ofta återkommande banden – som till kollegor, grannar, baristan på caféet, våra så kallade tunna band. Vi befinner oss alla i en väv av sociala band som skapar trygghet, en känsla av tillhörighet och som stärker välbefinnandet. Men relationer påverkar oss givetvis både positivt och negativt och boken avhandlar även relationers mörka baksidor. I Sverige uppger 14 procent att de saknar en nära vän. Att skapa nära band till andra är inte alltid det lättaste.

Katarina Blom:

– Eftersom relationer är en grundläggande del i en god hälsa, är det bra att veta vad en stärkande relation bör innehålla. Jag brukar prata om fyra hörnstenar som grunden i givande relationer. Sen får vi inte glömma den kanske viktigaste relationen vi har av alla – den till oss själva. Idag upplever vi sällan livshotande stress, men desto oftare social stress i vardagen – hur uppfattades jag av kollegan, gjorde jag bort mig på mötet, varför är den där konflikten inte löst. Här är det bra att träna upp en god självmedkänsla så vi kan trygga upp oss själva, och även skapa tryggare relationer omkring oss. Hur man gör detta och mycket mer berättar jag om i Tillsammans-effekten.

Foto: Caroline Andersson Renaud

Om författaren

Katarina Blom är leg. psykolog och en av Sveriges mest bokade föreläsare inom välmående och hälsa. Hon nominerades 2016 och 2019 till Årets talare. Hon är medgrundare till Sveriges första psykologiska gym habitud.se, med fokus på hur psykologisk forskning kan omsättas i konkret handling. Hennes TEDx-talk "You Don't Find Happiness, You Create It" har idag mer än 2,5 miljoner visningar. Katarina har tidigare varit medförfattare till böckerna Lycka på fullt allvar – en introduktion till positiv psykologi (2014) och Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team (2017).

Boken Tillsammans-effekten – Hur relationer stärker vår hälsa, lycka och motståndskraft har recensionsdag den 10 januari. Bokomslag och författarbilder finns att ladda ner här.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Magdalena Höglund, 0733 338840 eller magdalena@highlandpr.se