Marita Jonsson

Marita Jonsson är författare och fotograf. Hon arbetar och bor på södra Gotland med havet som granne i tre väderstreck. Venedig är hennes andra hem – hon är djupt engagerad i Venedigs öde och styrelseledamot i föreningen Pro Venezia och har skrivit två böcker om staden.

Under många år var hon verksam som länsantikvarie på Gotland och initierade Medeltidsveckan på Gotland, om vilken hon även skrivit en bok. Hon verkade för att Visby skulle bli världsarv. Som styrelseordförande på Kungliga konsthögskolan är konst och arkitektur hennes livsluft.

Hon har författat ett femtontal böcker i kulturhistoriska ämnen, bland annat Besök William Shakespeare, Från Prästgårdar till strandbodar, om gotländska hus och hem, Handens verk, om gotländskt hantverk, Visby världsarv, Venedig om konsten, arkitekturen och hantverket och Klara färdiga ät (i de tre senare svarar hon för bilderna). Hon har varit medförfattare till Vägen till kulturen på Gotland, Stockholms själ, Byggnader och betydelser, Att bruka och bevara vårt kulturarv. I boken Torpdrömmar av Lena Katarina Svanberg är hon fotograf. I På Bellmans tid är hon både är författare och fotograf.

Utgivning

Marita Jonsson

Marita Jonsson är författare och fotograf. Hon arbetar och bor på södra Gotland med havet som granne i tre väderstreck. Venedig är hennes andra hem – hon är djupt engagerad i Venedigs öde och styrelseledamot i föreningen Pro Venezia och har skrivit två böcker om staden.

Under många år var hon verksam som länsantikvarie på Gotland och initierade Medeltidsveckan på Gotland, om vilken hon även skrivit en bok. Hon verkade för att Visby skulle bli världsarv. Som styrelseordförande på Kungliga konsthögskolan är konst och arkitektur hennes livsluft.

Hon har författat ett femtontal böcker i kulturhistoriska ämnen, bland annat Besök William Shakespeare, Från Prästgårdar till strandbodar, om gotländska hus och hem, Handens verk, om gotländskt hantverk, Visby världsarv, Venedig om konsten, arkitekturen och hantverket och Klara färdiga ät (i de tre senare svarar hon för bilderna). Hon har varit medförfattare till Vägen till kulturen på Gotland, Stockholms själ, Byggnader och betydelser, Att bruka och bevara vårt kulturarv. I boken Torpdrömmar av Lena Katarina Svanberg är hon fotograf. I På Bellmans tid är hon både är författare och fotograf.