Jeanette Hyde

Jeannette Hyde är en av Storbritanniens mest tongivande nutritionister och syns regelbundet som expert på brittiska radio- och TV-kanalerna BBC, men även i brittiska dagstidningar och magasin. Hon driver sin egen praktik i hemstaden London, där har hon hjälpt hundratals människor att leva ett hälsosammare och mer balanserat liv.

Jeannette Hyde valde att utbilda sig till nutritionist, efter att ha drabbats av utbrändhet som nyhetsjournalist på en stor dagstidning. Den här händelsen gav henne värdefulla insikter och en vilja att byta spår i livet. Hon utvecklade ett starkt intresse för hälsa ur ett vetenskapligt perspektiv, och brinner i dag för att tolka och förmedla kunskapen till allmänheten. Jeannette Hyde har tidigare skrivit böckerna The Gut Makeover och The Gut Makeover Recipe Book.

Utgivning

Nyheter om författaren

Jeanette Hyde Foto: Andrew Crowley

Jeanette Hyde

Jeannette Hyde är en av Storbritanniens mest tongivande nutritionister och syns regelbundet som expert på brittiska radio- och TV-kanalerna BBC, men även i brittiska dagstidningar och magasin. Hon driver sin egen praktik i hemstaden London, där har hon hjälpt hundratals människor att leva ett hälsosammare och mer balanserat liv.

Jeannette Hyde valde att utbilda sig till nutritionist, efter att ha drabbats av utbrändhet som nyhetsjournalist på en stor dagstidning. Den här händelsen gav henne värdefulla insikter och en vilja att byta spår i livet. Hon utvecklade ett starkt intresse för hälsa ur ett vetenskapligt perspektiv, och brinner i dag för att tolka och förmedla kunskapen till allmänheten. Jeannette Hyde har tidigare skrivit böckerna The Gut Makeover och The Gut Makeover Recipe Book.