Bonnier Fakta, 2022-01-04

Foto: Caroline Andersson Renaud

Bortom stegräknare och selleridrinkar

Kost, träning och sömn har länge varit grunden för god hälsa. Men tänk om det finns något bortom stegräknare och selleridrinkar? Forskningen pekar på att goda sociala relationer kan vara avgörande både för att vi ska må bra och leva länge. Nu utkommer psykologen Katarina Blom med sin bok Tillsammans-effekten. "Med Tillsammans-effekten hoppas jag bidra till smartare val kring vår hälsa och vårt välbefinnande".

Relationer är för människor vad vatten är för fiskar

Foto: Caroline Andersson Renaud

Visste du till exempel att vi kan löpa större risk att bli förkylda när vi är i en konflikt med någon? Eller att en otrevlig kommentar på jobbet kan sänka vår prestationsförmåga med 50%? Som motsats till detta kan vi bli lyckligare av att samtala mer med grannen än av ett lönelyft på 40 000 kronor. Och bland livsstilsfaktorer som påverkar vår fysiska hälsa – som rökning, motion och alkohol ligger relationer i topp. Det ärsociala relationer som har störst chans att hjälpa oss leva friskare och längre liv. En annan studie visar att vår livslängd påverkas mer utifrån hur goda relationer vi har omkring oss som 50-åringar, än vilket kolesterolvärde vi hade under samma period.

Under pandemin har alla upplevt social isolering i olika grad. I boken kan vi läsa om hur relationer är för människor vad vatten är för fiskar, och vi märker det först när det är borta.

Katarina Blom:

– Det här märks särskilt bland äldre. Om relationen var en aktie så stiger den i värde ju äldre vi blir. Och samtidigt är relationer ett grundläggande behov från dagen vi föds, helt i nivå med vårt behov av mat och vatten för att överleva.

Om boken

I Tillsammans-effekten får du inblick i människans evolution och en djupare förståelse för vår sociala hjärna. Visste du exempelvis att vi kan löpa större risk att bli förkylda när vi är i en konflikt med någon? Eller att samtal med grannen kan göra oss lyckligare än ett lönelyft på 40 000 kronor? Den här boken visar hur du steg för steg skapar bättre relationer, och därigenom ett starkare välmående – något vi alla vinner på.

En av Sveriges mest bokade föreläsare

Katarina Blom är leg. psykolog och en av Sveriges mest bokade föreläsare inom välmående och hälsa. Hon är medgrundare till Sveriges första psykologiska gym, med fokus på hur psykologisk forskning kan omsättas i konkret handling. Hennes TEDx- talk ”You Don't Find Happiness, You Create It” har idag flera miljoner visningar.

Läs mer.