Bonnier Fakta, 2022-06-16

Kriget mot kroppen

Är du också trött på att leva med vikthets och fetthat i en dietkultur som stjälper mer än hjälper? I höst kommer en fackbok som tar upp övervikt på ett helt nytt sätt. Konstnären och författaren Stina Wollter slår sig samman med en av Sveriges ledande överviktsforskare, Erik Hemmingsson. Resultatet är en bok med hjärtskärande vittnesmål, ny forskning och tankeväckande konst.

I Kriget mot kroppen framgår att vårt gamla invanda sätt att tänka kring vikt och hälsa inte fungerar. Att envetet räkna kalorier, låta BMI styra samt rekommendera bantning och vägning gör mer skada än nytta. Boken utkommer den 19 september.

Cecilia Viklund, ansvarig förläggare för hälsoutgivningen på Bonnier Fakta:

– Stigmatiseringen och mobbningen av överviktiga i vårt samhälle idag är omfattande, och tyvärr något som många av oss missar. Detta trots att den kan få ödesdigra konsekvenser. Förhoppningsvis kan denna bok vara startskottet till en större diskussion i vårt samhälle kring denna viktiga fråga,

Enligt forskaren Erik Hemmingsson läggs idag alltför stort fokus vid övervikten i sig, när det borde vara andra faktorer som får primärt fokus för mesta möjliga hälsa. Som en följd av detta missas verkliga sjukdomar, som i värsta fall leder till döden, och det psykiska lidandet orsakat av viktmobbingen leder till större ohälsa än själva övervikten.

Erik Hemmingsson:

– Jag hoppas att alla de som länge skammats och hetsats för sin vikt kommer läsa boken, så att de inser att det inte är dem det är fel på. Men en minst lika viktig grupp är en stor och ofta extremt fördomsfull allmänhet. Vårdpersonal och de som utbildar sig till att arbeta i vården är också oerhört viktiga att nå ut till så att de kan sluta vara en del av problemet.

Konstnären Stina Wollter har tidigare skrivit storsäljande böcker som Kring denna kropp och Kring denna konst. Sitt instagramkonto, med hundratusentals följare, har hon under många år använt för att ifrågasätta och diskuterar samhällets normer, inte minst våra kroppsideal. Instagramkontot blev under arbetet med denna bok ett ypperligt sätt för att ta del av andras erfarenhet av viktmobbing.

Foto: Gabriel Liljevall

Stina Wollter:

– Att vi har en situation som kan beskrivas som ett flerfrontskrig mot den enda förutsättningen till liv är ju egentligen absurt. Vi krigar mot oss själva och våra kroppar istället för att bekämpa normer. Vi förhåller oss till marknadskrafter som tjänar miljarder på vårt självhat, och tjocka måste leva i beredskap på att bli dömda, bedömda och bemötta enligt gamla förlegade sanningar.

I boken medverkar ett stort antal personer som delar med sig chockerande berättelser om viktmobbning, både från samhället i stort och från sjukvården. Naturligtvis har Stina Wollters konstnärskap en självklar plats även i denna bok som illustreras med krokiteckningar, skapade för just Kriget mot kroppen.

Kriget mot kroppen utkommer 19 september.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar kontakta:

marie.bjork@bonnierforlagen.se